top of page

Boka "Riddarane av Losna" handlar om dei tre framståande adelsmennene Erlend Filippusson (ca 1330-1407), sonen Eindride Erlendsson (ca 1360-1440) og sonesonen Erlend Eindridesson (ca 1400-1452). Setegarden låg på øya Losna i ytre Sogn, men sine høge, kongelege embete hadde dei i Bergen, Oslo og Tunsberg. Boka er på 210 sider og levandegjer ei spennande og til no i stor grad ukjent historie. Ein viktig del av norsk rikshistorie.

Riddarane av Losna med frakt

kr 348,00Pris
    bottom of page