Samband

Graphic arrow element

Hovudrutene til Losna

Ferja til Solund stoppar på dei fleste turane til og frå

Rysjedalsvika, Rutledal og Krakhella. For alle ruter sjå Fjord1.no (nederst)

Frå Rysjedalsvika

 

Klokka 09:05 (via Krakhella), 16:25

Frå Krakhella

 

Klokka 08:00, 10:10, 15:20

Frå Losna til Krakhella

 

Klokka 17:40, 19:40, 22:00, 24.00 (ikkje laurdag)

Frå Rutledal

 

Klokka 09:30, 10:50, 16:50

Frå Losna til Rutledal/Rysjedalsvika:

 

Klokka 15:30, 17:45, 20:10, 22:25 (ikkje laurdag)

Losna bilferje.jpg

FERJA LOSNA

Stopp av ferja Rysjedalsvika -

Rultedal - Krakhella

Granvin veteranbåt.jpg

DAMPEN

Laurdag 9. juli 2022

Frå Bergen kl 14.30 til Losna ca 21.00

Sundag 10. juli 2022

Frå Losna kl.15.00 til Bergen ca 21.00

Hamna 3.JPG

SKYSSBÅT

Laurdag 9. juli 2022 (natt til sundag)

Frå Losna kl 00.30 til Rutledal,

Soleibotn og Hardbakke