top of page

Samband

Hovudrutene til Losna

Ferja til Solund stoppar på dei fleste turane til og frå

Rysjedalsvika, Rutledal og Krakhella. For alle ruter sjå Fjord1.no (nederst)

Frá Rysjedalsvika
Klokka 09:05 (via Krakhella), 16:25

Frá Krakhella
Klokka 08:00, 10:10, 15:20

NB! Ferja frå Krakhella kl 11.30 stoppar på Losna 9. og 10.juli

Frá Rutledal
Klokka 09:30 (via Krakhella), 10:50, 16:50

Frá Losna til Krakhella
Klokka 11.10, 17:40, 19:40, 22:00, 24.00 (ikkje laurdag)

Frá Losna til Rutledal/Rysjedalsvika:
Klokka 11.10 (via Krakhella) 15:30, 17:45, 20:10, 22:25 (ikkje laurdag)

Losna bilferje.jpg
FERJA LOSNA
Stopp av ferja Rysjedalsvika -
Rultedal - Krakhella
Atløy.jpg
DAMPEN ATLØY
Laurdag 9. juli 2022
Frå Rutledal kl 21.00
Til Lifjorden kl 21.30
Til Losna  22.00
 
bottom of page