Program Losnaspelet 2022

Graphic arrow element

Laurdag 9. Juli

10.00 Natur- og aktivitetsti - Kafe - Fjøsgalleri

14.00 Sogespelet Herr Eindride til Losna

16.00 Div Aktivitetar - Kafe - Grill

19.00 Adelsfesten - Mat og drikke

21.00 Dar kjem Dampen- Åfjordruta 1963

22.00 Musikk - Låvedans - Fjøsbar

Sundag 10. Juli

10.00 Natur- og aktivitetsti - Kafe - Fjøsgalleri

12.30 Sogespelet Herr Eindride til Losna

14.00 Friluftsgudsteneste på Kirkjeneset

          Kyrkjekaffi - Kafe - Grill