top of page

P

Program Jubileumsfest 7. juli 2023
Ekstrastopp av ferja fra Krakhella kl. 11.30 
13.00 Losnaætta. Foredrag v/Stein Erik Losnegård
14.00 Gulatinget v/Ingrid Haveland
15.00 Geologi, arkeologi og kvernstein v/Per Christian Burhol
16.00 Fjøsgalleriet v/Einar Losnegård
Hovudutstillarar sommaren 2023: Kristin Sandberg og Frode Holst
18.00 Losnaspelet 25 år. Eit filterfritt tilbakeblikk
19.00 Festmiddag - Adelsfest. Danseoppvisning. Dans
Påmelding/Info: losnaspelet.no - e-post: km-l@online.no - tlf. 908 45 492/957 43 602
               Pris inkl. mat kr. 250,-        Billettar kan kjøpast her 

Stiftingsmøte Losna bygdelag onsdag 27. mars 2024 på Låven.
Bygdelaget skal ta opp tema som ferjesambandet til Losna, og andre fellessaker for øya som vegstandard, veilys, biloppstillingsplasser i Krakhella og Rysjedalsvika, internett (fiber), felles hamn, Losnaspelet m.m.

bottom of page