top of page

Program Jubileumsfest 7. juli 2023
Ekstrastopp av ferja fra Krakhella kl. 11.30 
13.00 Losnaætta. Foredrag v/Stein Erik Losnegård
14.00 Gulatinget v/Ingrid Haveland
15.00 Geologi, arkeologi og kvernstein v/Per Christian Burhol
16.00 Fjøsgalleriet v/Einar Losnegård
Hovudutstillarar sommaren 2023: Kristin Sandberg og Frode Holst
18.00 Losnaspelet 25 år. Eit filterfritt tilbakeblikk
19.00 Festmiddag - Adelsfest. Danseoppvisning. Dans

Påmelding/Info: losnaspelet.no - e-post: km-l@online.no - tlf. 908 45 492/957 43 602
               Pris inkl. mat kr. 250,-        Billettar kan kjøpast
her 

bottom of page